เริ่มทำแบบประเมิน

เพื่อให้สถาบันพลาสติกแนะนำการปรับปรุงโรงงานของคุณ โดยใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะให้รู้ว่ามีแนวทางการปรับปรุงอย่างไร
ทำแบบประเมิน