การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ก) การปรับปรุงผลิตภาพ (ตัวชีวัด)

1. ลดเวลาการสูญเสีย หยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษา

ปัญหาและสาเหตุ

      หยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุง เปลี่ยนจานน้ำหล่อเย็นลูกโปงบ่อย เฉลี่ย 32 ชั่วโมง/เดือน โดยวัสดุเดิมของจานหล่อเย็นลมที่ใช้กับระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ มักจะเกิดคราบเกาะสะสม ซึ้งหากปล่อยไว้นานจะทำให้ถุงที่เป่าเกิดของเสีย จึงมีการหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษาในส่วนนี้อยู่สม่ำเสมอ

 

 

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

      แนวทางการปรับปรุงจะมุ่งเน้นการลดเวลาสูญเสีย อย่างการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษาจานน้ำหล่อเย็น โดยเปลี่ยนเป็นวัสดุทองเหลือง ทนต่อการกัดกร่อนละมีผิวลื่นทำความสะอาดง่าย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบำรุงรักษาลงได้

 

 

ผลลัพธ์

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

ใช้เวลาหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษา

32 ชั่วโมง/เดือน

ใช้เวลาหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษา

20 ชั่วโมง/เดือน

ใช้เวลาหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษา

ลดลง 12 ชั่วโมง/เดือน

*การเปลี่ยนแปลง

= ((20-32)/32) x 100%
= -37.50%

 

ข) แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ

          1. ประสิทธิภาพเครื่องจักร

ปัญหาและสาเหตุ

      มอเตอร์ส่งกำลังในเครื่องเป่าถุงพลาสติกทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากสายพานที่เป็นยางเกิดการเสื่อมสภาพเกิดจากความร้อนและการเสียดสี ทำให้สายพานมีสภาพหย่อน ตึง ไม่เท่ากัน ส่งผลให้มอเตอร์ส่งกำลังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

 

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

      เปลี่ยนอะไหล่สายพานใหม่ทั้งชุด เพราะจากการใช้งานสายพานควรมีความตึงหย่อนเท่ากันทุกเส้นเพื่อลดภาระการทำงานของมอเตอร์ หากมีสายตึงอยู่หนึ่งเส้น สายพานเส้นนั้นจะเป็นตัวที่รับแรงหมุนทั้งหมดจากมอเตอร์ ซึ่งจะมีพื้นที่ในการรับแรงที่ลดลง ทำให้แรงหมุนของสกรูไม่ได้กำลังตามมอเตอร์

  • 1529
  • 2018-06-28 20:10:45

หัวข้อบทความ