การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท ยูเนี่ยน เจ พลัส ไทยแลนด์ จำกัด

 • 1771
 • 2018-06-28 20:18:34

ผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่คลังสินค้าเสียหายบ่อย เนื่องจากการจัดเก็บสินค้ามีการวางซ้อนกันอย่างไม่เหมาะสม โดยมีการวางซ้อนที่มากหรือสูงเกินไป ทำให้สินค้าชำรุดเสียหายจากการรับน้ำหนักมาก ๆ หรือการตกหล่นเสียหาย

Read more

การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท เอ.เค.พี.เทคโนโลยี จำกัด

 • 4492
 • 2018-06-28 20:16:40

ในกระบวนการฉีดชิ้นงานชนิดหนึ่ง เกิดปัญหาชิ้นงานบิดตัว (warp) เมื่อนำชิ้นงานไปประกอบกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแล้วไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สาเหตุเกิดจากการที่ชิ้นงานเย็นตัวที่ไม่สมบูรณ์สามารถขยับตัวได้เมื่อปลดออกจากแม่พิมพ์ชิ้นงานจะค่อยๆ บิดตัวไป เป็นผลจากปริมาณน้ำหล่อเย็นในการพาความร้อนในแม่พิมพ์ที่ไม่เพียงพอและต้องใช้เวลาในการ Cooling ชิ้นงานที่นานเพื่อทำให้ชิ้นงานคงรูปเพื่อแก้ใขปัญหาดังกล่าวเป็นเบื้องต้น ทำให้เวลา Cycle time สูงขึ้น

Read more

การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท รุ่งทิพย์ พลาสแพค จำกัด

 • 962
 • 2018-06-28 20:13:59

ปริมาณผลผลิตไม่สอดคล้องกับหรือตรงตามจำนวนของวัตถุดิบและของเสีย ซึ่งจากปริมาณผลผลิต+ของเสีย จะเท่ากับปริมาณวัตถุดิบที่นำเข้า แต่ในกรณีนี้ ปริมาณผลผลิต+ของเสีย มีน้อยกว่าปริมาณวัตถุดิบซื้อเข้า เนื่องจากการใช้ตาชั่งแบบเข็มที่มีสเกลหยาบเกินไปทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน จึงอาจเสียผลผลิตเกินจริง

Read more

การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

 • 1585
 • 2018-06-28 20:10:45

หยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุง เปลี่ยนจานน้ำหล่อเย็นลูกโปงบ่อย เฉลี่ย 32 ชั่วโมง/เดือน โดยวัสดุเดิมของจานหล่อเย็นลมที่ใช้กับระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ มักจะเกิดคราบเกาะสะสม ซึ้งหากปล่อยไว้นานจะทำให้ถุงที่เป่าเกิดของเสีย จึงมีการหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษาในส่วนนี้อยู่สม่ำเสมอ

Read more

การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

 • 939
 • 2018-06-28 20:08:27

ใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนาน หรือใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน เนื่องจากไม่มีมาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ โดยจะอาศัยความสามารถเฉพาะของช่างเทคนิคในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต

Read more

การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยหุ้มลวด

 • 1644
 • 2018-06-28 19:58:21

ผลิตชิ้นงานออกมาได้ในปริมาณน้อยกว่าความสามารถของเครื่อง ซึ่งกำลังของเครื่องจักรสามารถผลิตได้สูงกว่าที่เป็นอยู่ สาเหตุเกิดจากการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นที่อุณหภูมิห้อง พลาสติกหลอมเหลวใช้เวลานานในการหล่อเย็นนานขึ้น ส่งผลให้ได้กำลังการผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ

Read more

หัวข้อบทความ